Konjunkturální průzkum – květen 2021

Po výrazném dubnovém oživení se celková důvěra v ekonomiku v květnu opět meziměsíčně zvýšila. Silnější růst pokračoval mezi spotřebiteli. Vyšší důvěra podnikatelů byla tažena především sílícím optimismem v obchodu a vybraných službách. Ekonomický sentiment se tak postupně vrací k předkrizové úrovni. Samotná důvěra podnikatelů byla nejvyšší od září 2019. Šetření probíhající od 1. do 18. května spadalo do období pokračujícího zlepšování epidemické situace. Po téměř pěti měsících se opět významně rozšířily spotřební možnosti obyvatel. Na část služeb ovšem stále tvrdě dopadala restriktivní opatření.

Důvěra v průmyslu v květnu meziměsíčně mírně posílila na nejvyšší úroveň od konce roku 2017. Hodnocení současné poptávky se dále zlepšovalo. Tento trend trvá prakticky nepřetržitě od loňského léta. Růst výroby v příštích třech měsících avizoval, shodně jako v dubnu 2021, již každý šestý podnik. To se promítalo i do pozitivních výhledů v oblasti zaměstnanosti. Již více než třetina podniků považovala svou současnou ekonomickou situaci za dobrou. Větší opatrnost byla v tomto ukazateli u výhledů na příští měsíce – ty ale zůstaly stále pozitivní, byť o něco méně než v dubnu.

Ve stavebnictví se důvěra meziměsíčně zvýšila a zčásti kompenzovala dubnový pokles. Nálada podnikatelů zde v posledních měsících spíše kolísá a oživení není tak výrazné jako ve většině ostatních odvětví. Čtvrtina stavebních podniků hodnotila svou současnou poptávku stále jako neuspokojivou. To představovalo druhý měsíc v řadě silnější růstovou bariéru než nedostatek zaměstnanců. Podniky však nahlížely na svou současnou ekonomickou situaci příznivě. Výhledy na příští měsíce ale již podruhé v řadě oslabily. Významnější změny v počtu zaměstnanců nebyly očekávány. Poptávku po stavebních pracích by mohly v příštích měsících silněji stimulovat veřejné zakázky, a to v souvislosti s předpokládaným zrychlením čerpání evropských fondů.

V obchodě se důvěra meziměsíčně opět zvýšila, byť méně než během dubna. Důvěra se již přiblížila úrovni těsně před propuknutím pandemie. Podniky posílily pozitivní náhled na svou současnou ekonomickou situaci a dále zlepšily očekávání na nejbližší měsíce. V nejbližších šesti měsících předpokládalo zlepšení své hospodářské situace 53 % podniků, zhoršení jen 6 %. To se odrazilo i v plánech na navýšení počtu zaměstnanců. Stav zboží na skladech zůstával vysoký. Více než pětina podniků chystala v příštích třech měsících navyšování prodejních cen.

Přestože důvěra ve sledovaných odvětvích služeb meziměsíčně výrazně vzrostla druhý měsíc v řadě, stále za svou úrovní z počátku loňského roku zaostávala. Poprvé za posledních osm měsíců nahlížely podniky na svou současnou poptávku pozitivně a vlastní hospodářskou situaci hodnotily nejlépe od loňského března. Pozitivní výhled proti dubnu posílil – zlepšení poptávky i své hospodářské situace v nejbližších šesti měsících předpokládala čtvrtina firem. I přesto zvažoval redukci počtu zaměstnanců během léta stále každý třetí podnik.

Důvěra spotřebitelů se podruhé v řadě meziměsíčně citelně zlepšila. V lepší náladě byly domácnosti naposledy loni v únoru. Obavy lidí ze zhoršení celkové ekonomické situace i nárůstu nezaměstnanosti se dále mírnily. Mohlo jít o reakci na pozitivní sezónní trendy na trhu práce. Domácnosti udržovaly své vysoké obavy z růstu cen, což bylo ve shodě s makroekonomickými tendencemi i konjunkturálními očekáváními podniků v oblasti růstu prodejních cen. Očekávaná schopnost lidí uspořit část finančních prostředků se meziměsíčně ani meziročně příliš nezměnila, setrvává ovšem výrazně nad dlouhodobým průměrem.

Meziměsíční růst souhrnného indikátoru důvěry v zemích EU v dubnu dále zrychloval. Dosáhl nejvyšší úrovně od listopadu 2018. Ve srovnání s březnem 2021 výrazně narostla důvěra zejména ve službách, pozitivní posun byl ale patrný i v dalších hlavních odvětvích. Mírněji se zlepšovala i nálada spotřebitelů. Souhrnná důvěra vzrostla napříč státy Unie – nejvíce na Maltě a Slovensku, nejméně v Řecku, Chorvatsku a Litvě. V desítce států Unie (vč. Česka, Polska či Maďarska) stále zůstávala celková důvěra pod úrovní počátku roku 2020.