V oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) bylo v Česku v roce 2021 zaměstnáno téměř 190 tisíc osob, z toho dvě třetiny v IT službách. Výdaje na výzkum a vývoj v ICT dosáhly 27,5 miliardy korun a výdaje domácností za ICT vybavení a služby se blížily hodnotě 118 miliard korun. ICT obory studovalo v loňském roce na vysokých školách 22 tisíc osob, z nichž necelou třetinu tvořili cizinci.

V roce 2021 bylo v ICT sektoru zaměstnáno 186 tisíc osob a jejich podíl na celkové zaměstnanosti dosáhl 3,5 %. Více než dvě třetiny z nich pracovaly v podnicích s převažující činností v oblasti poskytování IT služeb. „Ve výrobě informačních technologií pracovalo v loňském roce 25 tisíc osob, ve srovnání s rokem 2010 se jejich počet snížil o 15 %. V IT službách jsme naopak za stejné období zaznamenali výrazný nárůst počtu pracujících, a to o více než dvě třetiny na 128 tisíc v roce 2021. Ke změně nedošlo v telekomunikacích, v letech 2010 i 2021 pracovalo v tomto odvětví 22 tisíc osob,“ vysvětluje Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

V roce 2021 bylo v Česku na výzkum a vývoj ICT vynaloženo 27,5 miliardy korun, což představovalo meziroční nárůst o rekordních 4,5 miliardy. V loňském roce se tato oblast na celkových výdajích na výzkum a vývoj v Česku podílela 23 %.  Naprostá většina, konkrétně 95 % prostředků směřujících do výzkumu a vývoje ICT, byla utracena v podnikatelském sektoru. Na výzkum a vývoj softwaru, aplikací a dalších ICT služeb šlo loni 20 miliard korun, přes 7 miliard pak směřovalo do této činnosti v oblasti ICT zařízení a elektronických součástek.

Výdaje domácností za ICT vybavení a služby čtvrtý rok v řadě přesáhly hranici sta miliard korun. V roce 2021 to bylo 118 miliard Kč, což je doposud nejvyšší dosažená částka. Na celkových výdajích domácností tvořily tyto výdaje 4,3 %. Nejvyšší, kolem 5 %, byl tento podíl v letech 2004 až 2009. Od roku 2002 převažují poplatky za telekomunikační a internetové (ICT) služby, které loni dosáhly 75 miliard korun.

V roce 2021 studovalo na našich vysokých školách ICT obory více než 22 tisíc studentů, z nichž 83 % tvořili muži. „V průběhu posledních let se mezi studenty ICT oborů zvýšilo zastoupení žen. Až do roku  2010 jich bylo kolem 12 %, ale v posledních třech letech dosáhl jejich podíl již na 17 %,“ uvedla Eva Myšková Skarlandtová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ. Mezi vysokoškolskými studenty ICT oborů postupně velmi výrazně narůstá zastoupení cizinců. V roce 2001 tvořil jejich podíl pouhých 5 %, o dvacet let později  již cizinci zaujímali 31 %, což v absolutním vyjádření představovalo 6 907 osob. Jednoznačně nejvíce zahraničních studentů ICT oborů loni pocházelo ze Slovenska (3 163), následovali Rusové (1 323) a Ukrajinci (661).

Podrobnosti přináší nová publikace ČSÚ Digitální ekonomika v číslech 2022.