Ekologické zemědělství je v EU stále na vzestupu

Plocha využívaná pro ekologickou zemědělskou produkci v EU se stále zvětšuje. Rozšířila se ze 14,7 milionu hektarů v roce 2020 na 15,9 milionu ha v roce 2021, což odpovídá 9,9 % celkové využívané zemědělské plochy v EU.

Mezi roky 2012 až 2021 se plocha využívaná pro ekologické zemědělství zvětšila téměř ve všech zemích EU. V Portugalsku (+283 %) a Chorvatsku (+282 %) se tato plocha téměř zečtyřnásobila, což představuje nejprudší nárůst v rámci EU. Ekologickému zemědělství se dařilo také ve Francii (+169 %) a více než dvojnásobně se zvýšila ekologická výměra polí, sadů a vinic také v Maďarsku (+125 %) a Rumunsku (+101 %).

Nejvyšší podíl ploch ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy byl v Rakousku (26 % v roce 2020), Estonsku (23 % v roce 2021) a Švédsku (20 % v roce 2021). Naopak v šesti zemích EU byl podíl ekologického zemědělství v roce 2021 nižší než 5 %, přičemž nejnižší podíl byl v Bulharsku (1,7 %) a na Maltě (0,6 %).

Více se dočtete zde.