Vietnam v roce 2022

Projděte si infografiky na webu statistického úřadu Vietnamu a seznamte se s touto zemí prostřednictvím čísel.

Růst HDP Vietnamu v roce 2022 meziročně přesáhl 8 %. Nejvíce se na tom podílel sektor služeb, který zaznamenal meziroční nárůst téměř 10 % a který se na celkovém HDP podílí více než 41 %. Loni již v této zemi neplatila většina proticovidových opatření, což se do statistiky promítlo např. údajem, že za rok 2022 počet cizinců, kteří do Vietnamu vstoupili na některém z mezinárodních letišť, dosáhl téměř 30násobku počtu z roku 2021. Na 100 narozených dívek evidovali v roce 2022 vietnamští statistici nezvykle vysoký počet chlapců: 112.

Dlouhodobý poměr narozených dívek a chlapců byl přitom 100:107. Kromě výše uvedených obvyklých socio-ekonomických charakteristik roku 2022 je možné na šesti stranách infografik najít i poněkud netradiční údaje. Počet buvolů se ve srovnání s rokem 2021 snížil o 2 %, produkce rýže poklesla o 2,7 %. Během loňského roku se ve Vietnamu otrávilo jídlem 1 359 osob. Hemoragickou horečkou onemocnělo 354 282 osob, přičemž pro 133 byla tato nemoc fatální.

Podrobnější údaje a další zajímavosti naleznete zde.