Kam za levnou zmrzlinou? Rozhodně ne do Rakouska

V roce 2022 se v EU vyrobilo 3,2 mld. litrů zmrzliny, což představuje 5% nárůst oproti předchozímu roku.

Ze zemí EU bylo v roce 2022 hlavním výrobcem zmrzliny Německo, které vyrobilo 620 mil. litrů zmrzliny, následované Francií (591 mil. litrů) a Itálií (571 mil. litrů).

Kromě toho, že Německo bylo v roce 2022 největším výrobcem zmrzliny, vyrábělo také v průměru nejlevnější zmrzlinu, a to za 1,5 eura za litr. Francie vykázala průměrnou cenu 1,9 eur za litr zmrzliny, v Itálii pak litr zmrzliny stál v průměru 2,3 eur.

Nejdražší zmrzlina byla vyrobena v Rakousku, a sice v průměru 7,0 eur za litr zmrzliny, následovalo Dánsko (4,4 eur za litr) a Finsko (2,8 eur za litr).

Francie se na celkovém vývozu zmrzliny mimo EU podílela pětinou

V roce 2022 vyvezly země EU do zemí mimo EU 250 mil. kg zmrzliny v celkové hodnotě 930 mil. eur. Na druhé straně dovoz zmrzliny ze zemí mimo EU činil 61 mil. kg v hodnotě 203 mil. eur. Množství dovozu zmrzliny ze zemí mimo EU se v roce 2022 ve srovnání s rokem 2021 snížilo o 14 %, zatímco vývoz klesl pouze o 2 %.

Francie v loňském roce vyvezla 53 mil. kg zmrzliny, tedy více než pětinu (21 %) unijního vývozu zmrzliny mimo EU. Tím se stala největším vývozcem zmrzliny ze všech zemí EU, před Nizozemskem (42 mil. kg zmrzliny; 17 % celkového vývozu mimo EU), Itálií (31 mil. kg; 13 %), Německem (28 mil. kg; 11 %) a Belgií (23 mil. kg; 9 %).

Více se dočtete zde.