I dospělí chodí do škol

Účast zaměstnaných dospělých ve věku 25 až 64 let na vzdělávání během posledních čtyř týdnů před průzkumem, který národní statistické úřady ve spolupráci s Eurostatem uskutečnily v loňském roce, činila v celé EU 11,9 %.

Celkem 96 z 240 regionů mělo míru účasti stejnou nebo vyšší, než jaký byl průměr za země EU. Tato skupina zahrnovala mj. všechny regiony Dánska, Španělska, Nizozemska, Rakouska, Slovinska, Finska a Švédska a také Estonsko, Lucembursko a Maltu. Na druhé straně ve 29 regionech se v roce 2022 účastnilo vzdělávání méně než pět procent dospělých. Tyto regiony se nacházejí v Bulharsku (všech šest regionů), v Řecku (10 z 12) a v Chorvatsku (tři ze čtyř), dále v Polsku (pět regionů), v Rumunsku (tři) a po jednom v Belgii a v Německu.

V České republice činil tento podíl 9,4 %. V některých regionech soudržnosti byl přitom oproti průměru za EU vyšší; konkrétně v Praze (16,7 %) a v regionu Moravskoslezsko (12,1 %). Naopak méně než sedmiprocentní byl ve Středních Čechách (6,9 %) a v regionu Severozápad (5,5 %).

V roce 2022 se v Evropské Unii během čtyř týdnů před sběrem dat účastnilo vzdělávání a 12,9 % zaměstnaných žen a 10,8 % zaměstnaných mužů ve věku 25–64 let. Ve 192 z 233 regionů NUTS 2 se vzdělávání účastnilo více žen než mužů. Ve třech regionech byla míra účasti žen a mužů stejná a ve 38 regionech byla vyšší míra účasti mužů.

Vyšší míra účasti žen na vzdělávání byla zvláště výrazná v regionech vyznačujících se velmi vysokou celkovou mírou účasti. To byl zejména případ osmi švédských regionů, kde byla účast žen o 11,5 až 17,6 procentního bodu vyšší než u mužů. Výrazně vyšší míry byly také zaznamenány v regionech hlavních měst dvou dalších severských zemí EU: Helsinki-Uusimaa ve Finsku (s rozdílem 9,8 procentního bodu) a Hovedstaden v Dánsku (9,1 procentního bodu). Regiony, kde byla míra účasti dospělých na vzdělávání vyšší u mužů, se nacházely zejména v Německu (13 regionů), Rumunsku (5 regionů), Česku (4 regiony), Itálii (také 4 regiony, především na severu), Řecku (3 regiony) a Slovensku (také 3 regiony).

Obecně lze říci, že rozdíly mezi účastí mužů a žen nebyly v České republice příliš výrazné. Celkově se v České republice vzdělávání během čtyř týdnů před sběrem dat účastnilo 9,3 % mužů a 9,4 % žen ve věku 25 až 64 let. Vyšší účast mužů byla shledána v regionu soudržnosti Moravskoslezsko (12,6 % oproti 11,6% účasti žen), v regionu Severozápad (5,9 % oproti pětiprocentní účasti žen), v Praze (16,9 % oproti 16,5% účasti žen) a ve Středních Čechách (7 % oproti 6,8 % účasti žen). Naopak vyšší účast žen byla zjištěna v regionu Střední Morava (7,9 % oproti sedmiprocentní účasti mužů), Severovýchod (8,9 % oproti 8,2 % účasti mužů), Jihovýchod (10,1 % oproti 9,2% účasti mužů) a Jihozápad (7,8 % oproti 7,3% účasti mužů).

Více se dočtete zde.