Odborníci z ČSÚ pomáhají statistikům z jiných zemí

I vloni se Český statistický úřad intenzivně zapojil do programů mezinárodní technické asistence a pomáhal rozvíjet a zkvalitňovat statistické systémy v dalších zemích.

V letních měsících navštívili sídlo ČSÚ v Praze odborníci ze statistických úřadů Severní Makedonie a Bosny a Hercegoviny, aby si rozšířili znalosti o šetření EU-SILC (životní podmínky domácností). Statistici z Bosny a Hercegoviny se zajímali zejména o sběr a zpracování dat, makedonská stu­dijní návštěva se zaměřila především na vý­voj dotazníků a obslužného prostředí pro sběr dat pomocí dotazníků v elektronické podobě. Naši experti také seznámili své zahraniční kolegy se zkušenostmi s imple­mentací softwaru Survey Solutions.

V průběhu října a listopadu vykonával stáž v sídle ČSÚ v Praze makedonský kolega Boban Illievsky, který zde studoval zejména problematiku národních účtů.

Naši experti vycestovali začátkem října na pětidenní návštěvu Skopje, kde makedonským kolegům představili systém zpracování krátkodobých statistik za odvětví obchodu a služeb a diskutovali o možnos­tech využití českých zkušeností v oficiální statistice Severní Makedonie.

Díky technickým asistencím se národní statistika v mnoha zemích rychleji dostává na úroveň evropských standardů a záro­veň se zvyšuje prestiž ČSÚ na mezinárod­ním poli.

Statistici z Bosny a Hercegoviny se v Praze zajímali zejména o sběr a zpracování dat v šetření životní podmínky domácností.

Článek si můžete přečíst v posledním loňském vydání časopisu Statistika&My.