Vydání 07-08/2015

Proč chudoba roste, když rostou příjmy?

ilustrativní fotka

Ačkoli tvrzení, že s růstem příjmů se může zvýšit podíl osob ohrožených příjmovou chudobou, zní paradoxně, ve skutečnosti je to pravda. Potvrzují to výsledky výběrového šetření Životní podmínky 2014, které nedávno ČSÚ zveřejnil.

Nadějný růst ekonomiky ČR

Ilustrační foto

Nové odhady Českého statistického úřadu potvrzují, že ekonomika dále roste. Co dalšího ukazují data národních účtů?

Ekonomická provázanost ČR a Řecka

ilustrativní fotka

Aktuální situace Řecka navozuje otázku, v jakém vztahu jsou obě ekonomiky.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Rozhodování se vždy dělala nad statistikou

Automatismy mohou zasahovat do nezávislosti statistiky, varuje Edvard Outrata. Její status by však neměl být ohrožován. Vlády by proto měly přijmout Závazek o důvěryhodnosti.

Rozpočty domácností si polepšily

V roce 2013 se zvýšily peněžní příjmy všech domácností v České republice. Nejrychleji rostly tam, kde v čele domácnosti stála osoba samostatně výdělečně činná, nejpomaleji zase v domácnostech důchodců. Příjmy domácností s dětmi zaznamenaly výraznější meziroční růst než domácnosti bez dětí.

Domácnosti nejlépe vědí, jak na tom jsou

Sociolog Jiří Večerník se zamýšlí nad indikátory, kterými statistici měří příjmovou chudobu. V odpovědi na otázku týkající se materiální deprivace zmiňuje dílo Adama Smithe Bohatství národů z roku 1776. „Objevit se na veřejnosti bez kožených bot by bylo ostudou i pro chudého člověka,” cituje zakladatele klasické ekonomie.

Nejohroženější jsou neúplné rodiny

Nejnižší hodnotu materiální deprivace mezi všemi rodinami s dětmi vykazují v České republice úplné rodiny se dvěma potomky. Zato u úplných rodin se třemi i více dětmi a všech neúplných rodin je podíl materiálně deprivovaných osob nadprůměrný. Úplnost rodiny proto ovlivňuje materiální a sociální podmínky dětí výrazněji než počet dětí v rodině.

Na dovolenou nejraději v srpnu

Chuť cestovat v naší populaci nepolevila. Obyvatelé České republiky uskutečnili v roce 2014 téměř dvanáct milionů dovolených. Přesto je patrná proměna našich cestovatelských zvyklostí. Také způsob trávení volného času je stále dynamičtější.

Poděkování respondentům

Výběrové šetření Životní podmínky je významným zdrojem informací o životní situaci českých domácností a jejich členů. Jednou z nejdůležitějších součástí tohoto šetření jsou dotazy na příjmy, jejichž zjišťování je pro respondenty zároveň nejcitlivější.

V létě více vážnějších nehod

Letní období je spojeno s vyšším podílem nehod zaviněných pod vlivem alkoholu či drog. Nehody se více týkají cyklistů a motocyklistů, více ohroženy jsou i děti.

Co nového, Středočeši?

Od roku 1960 se ve Středočeském kraji hodně změnilo. Stal se nejlidnatějším krajem, vzrostl v něm průměrný věk snoubenců, více manželství tu končí rozvodem. Plodnost žen ve věku mezi 35 a 39 lety je tu vyšší než u žen 20–24letých. Zlepšila se zde naděje dožití mužů i žen. Kraj se stal cílem imigrantů.

Výběrové šetření Energo 2015

Získat aktuální údaje o spotřebě paliv a energií v domácnostech podle účelu použití je hlavním cílem zjišťování Energo 2015. Výběrové šetření ČSÚ se uskuteční ve všech krajích České republiky od 7. července 2015 do 15. ledna 2016.

Začátek léta ve znamení optimismu

Celková důvěra v domácí ekonomiku se letos v červnu zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry oproti květnu vzrostl o 1,7 bodu.

Nejlepší příjmy v Německu

Jaký je rozdíl v příjmech na obyvatele mezi zeměmi EU?

20. výroční jednání ČSÚ a ČNB

Zástupci Českého statistického úřadu a České národní banky se setkali na jubilejním, již 20. výročním jednání. Konalo se 10. června Na Příkopě v Praze.

Vliv znečištěného životního prostředí na zdravotní stav

Přední a mezinárodně uznávaný odborník v oblasti genetické toxikologie a molekulární epidemiologie Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR přednášel v Českém statistickém úřadu. Dne 25. června představil výsledky své mnohaleté vědecké práce.

Jak zjistíme, co si za hodinu práce koupíme

Od 1. čtvrtletí 2015 začal Český statistický úřad zveřejňovat vedle běžných měsíčních průměrů také hodinové mzdy.

Vývoj informačních systémů o energetice

Energetické systémy jsou ve středu pozornosti nejen u nás, ale i ve světě. V dnešní době to souvisí zejména s tím, že spolehlivý a stabilní energetický systém je jednou z výrazných záruk bezpečnosti země.

Přehled událostí z ČSÚ

Liberecký hejtman poděkoval Stanislavě Riegerové Hejtman Libereckého kraje Martin Půta přijal dne 12. června Stanislavu Riegerovou. Na půdě krajského úřadu jí poděkoval za dlouholetou spolupráci s tamní Krajskou správou ČSÚ. Stanislava Riegerová ji z pozice ředitelky vedla od začátku roku 2012 do května

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Anglie. Pěšky už skoro nikdo nechodí. Norsko. Cena lososů stoupá. Ukrajina. Časopisy jsou stále oblíbenějšíIsland. Kdo používá hromadnou dopravu?