Vydání 04/2014

V ČR byl zdravotně postižený každý desátý

Ilustrační foto

Ze šetření u osob se zdravotním postižením, které v roce 2013 již po druhé v historii realizoval ČSÚ ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, vyplynulo, že z celkového počtu obyvatel bylo 1 077 673 osob se zdravotním postižením.

NKÚ musí otevírat nejzávažnější kauzy

Ing Miloslav Kala

„Naším cílem je hledat nejzávažnější problémy ve vynakládání veřejných prostředků, ty tak zobecňovat a na jejich základě pak přijímat opatření, která povedou ke zlepšení,“ říká prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslav Kala, který se této funkce ujal právě před rokem.

Narozených dětí zatím více nebude

Ilustrační foto

V roce 2013 se po osmi letech vrátila Česká republika v bilanci přirozené měny do záporných čísel. Počet živě narozených byl o 2 409 nižší než počet zemřelých. Je velmi pravděpodobné, že tato situace přetrvá minimálně po několik dalších desetiletí. To ostatně prokázala i projekce obyvatelstva, kterou vloni vypracoval ČSÚ.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Statistici z ČSÚ pomáhají rozvojovým zemím

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

V loňském roce byl Statistickou komisí OSN schválen aktualizovaný Rámec pro rozvoj statistiky životního prostředí (Framework for Development of Environmental Statistics – FDES). Na přípravě tohoto strategického dokumentu se významně podíleli i experti ČSÚ.

Zaměstnavatelé chtějí pracovníky bez handicapů

Statistika o ekonomické aktivitě a dávkách sociálního zabezpečení vyplacených občanům se zdravotním postižením přináší širší pohled na uplatnění těchto osob na trhu práce. Oproti výsledkům předchozího šetření došlo ke změnám, většinou k horšímu.

Péče rodiny rozhoduje

Jaké úrovně vzdělání dosáhli v roce 2012 lidé se zdravotním postižením? Kde a s kým nejčastěji bydleli? Dokázali být ve svém životě soběstační? A jak jim vyhovují zdravotní pomůcky a dostupná pomoc? Na tyto otázky nabízí odpovědi poslední šetření ČSÚ.

O klimatických změnách u britské velvyslankyně

Jan Thompson, velvyslankyně Spojeného království, uspořádala v polovině dubna pracovní oběd, na který pozvala řadu významných českých odborníků z oblasti životního prostředí. Na společenské akci se živě diskutovalo o problematice klimatických změn.

Dodržování Kodexu evropské statistiky

ČSÚ připravuje podklady pro hodnocení implementace Kodexu evropské statistiky. Kodex rozpracovává zásady, kterými se statistické instituce v EU28 řídí v zájmu zajištění svojí nezávislosti, bezúhonnosti a odpovědnosti.

Nový místopředseda

Druhým místopředsedou ČSÚ se 1. dubna stal Marek Rojíček, dosavadní vrchní ředitel sekce makroekonomických statistik.

Česká statistická rada ocení profesora Segera

Na konci března se v ČSÚ uskutečnilo 47. zasedání České statistické rady. Její členové se seznámili s aktuálními úkoly Českého statistického úřadu a navrhli ocenit význam a přínos profesora Jana Segera v oblasti teoretické a praktické statistiky.

Stavebnictví v roce 2013

Výkon českého stavebnictví se podle statistických údajů nadále zhoršuje. Stavební produkce v roce 2013 meziročně klesla o 6,7 %. Ve srovnání s konjunkturním rokem 2008 se snížila dokonce o 23,8 %.

Rostou příjmy domácností?

Hrubé disponibilní příjmy domácností v celé EU rostou podstatně rychleji než příjmy domácností zemí eurozóny.

„Vtíráme se“ do všech oblastí života

Jana Hrdá, předsedkyně Asociace pro osobní asistenci a místopředsedkyně Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, rozebírá důvody, proč stojí za to odstraňovat v běžném životě bariéry. Úpravy pro osoby se zdravotním postižením nakonec zvyšují komfort celé populace.

Při šetření byli důležití lékaři

Po šesti letech, v roce 2013, se uskutečnilo druhé výběrové šetření. Zúčastnily se ho na základě principu dobrovolnosti téměř čtyři stovky praktických lékařů pro dospělé, děti a mládež a pro pacienty z ústavů sociální péče, kteří vyplnili celkem zhruba 9 300 dotazníků. Poté statistici dopočítali

Co ovlivnilo inflaci? Poplatky a energie

Meziroční inflace v České republice měla v jednotlivých měsících roku 2013 klesající tendenci. Tento trend začátkem roku 2014 ještě zesílil, když v lednu došlo k tak výraznému snížení cenové hladiny, že se inflace přiblížila nule.

Křivka českého HDP zamířila konečně vzhůru

Ekonomika České republiky byla vloni mezikvartálně v plusu už od 2. čtvrtletí. V posledních třech měsících rostla i proti stejnému období předchozího roku, poprvé od 4. čtvrtletí 2011. Celý loňský rok však zůstal „v červeném“.

Stagnace se dotkla i pojišťovnictví

Z výše předepsaného hrubého pojistného vyplynulo, že v roce 2012 meziročně vzrostlo životní pojištění o 4,4 %. Neživotní pojištění zaznamenalo pokles o 0,2 %. Vývoj v pojišťovnictví tak odpovídal celkovému vývoji české ekonomiky.

Patenty jsou v Česku doménou mužů

Od roku 1995 bylo pro území České republiky uděleno nebo validováno téměř 55 tis. patentů. Ke konci roku 2013 jich bylo platných skoro 31 tis. V počtu patentových přihlášek subjekty z ČR za svými evropskými sousedy zaostávají.

V Intrastatu se snižuje administrativní zátěž zpravodajských jednotek

Systém Intrastat sleduje pohyb zboží mezi plátci DPH v rámci celé Evropské unie. Povinnost poskytovat údaje do Intrastatu mají v ČR osoby registrované k DPH, které překročily hodnotu prahu pro vykazování osmi milionů Kč, zvlášť pro přijetí nebo odeslání.

Varování podnikatelům

ČSÚ opakovaně varuje podnikatele před komerční nabídkou smluvní „registrace nově vzniklého podnikatelského subjektu.“ Vyplněním komerčního formuláře se smluvně zavazují k následným poplatkům v řádech až desítek tisíc korun.

Události z domova

Přehled uplynulých i očekávaných událostí z Českého statistického úřadu.

Události ze světa

Výběr zajímavostí z oblasti statistiky.