Vydání 05/2015

Za co evropské vlády nejvíce utrácejí?

ilustrativní fotka

Obraz o vydáních vlády poskytuje statistika výdajů členěná podle tzv. klasifikace COFOG. Výdaje zařazuje do příslušných „kolonek“: národní bezpečnost, životní prostředí, vzdělávání, zdravotní péče či sociální zabezpečení.

Edvard Outrata převzal Cenu předsedkyně ČSÚ

ilustrativní fotka

Již třetím rokem uděluje předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová cenu významným osobnostem, které se zasloužily o rozvoj statistiky. Nyní ocenila Edvarda Outratu, emeritního předsedu ČSÚ.

Časopis Statistika&My vyhrál Zlatý středník

ilustrativní fotka

Porota 13. ročníku soutěže firemních publikací a interní komunikace udělila 22. dubna časopisu Českého statistického úřadu Statistika&My první místo v kategorii Nejlepší časopis a noviny státní správy.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Statistické ocenění majetku v církevních restitucích

Český statistický úřad pro potřeby statistiky národních účtů České republiky každoročně oceňuje majetek a závazky v národním hospodářství včetně prvního odhadu probíhajících církevních restitucí. Zveřejněná čísla zaregistrovala média, která poukázala na rozdíl mezi oceněním církevního majetku ČSÚ a oceněním uvedeným v zákoně č. 428/2012 Sb. Tento článek je určen pro základní pochopení rozdílnosti výpočtů a orientaci v metodice a přístupu ČSÚ k oceňování majetku.

Přes milion pracujících nevyužívá svou kvalifikaci

Každý pátý pracující uvádí, že jeho zaměstnání neodpovídá úrovni stupně vzdělání a pracovním zkušenostem. Relativně často nevyužívají svoji kvalifikaci pracující se středním vzděláním s maturitou, a to většinou ženy.

S rodiči do Kristových let

Rozdíly mezi věkem, v němž mladí opouští domácnosti rodičů a začínají žít samostatně, jsou mezi evropskými zeměmi obrovské. Průměrně stráví děti v Unii ve společné domácnosti s rodiči 26,1 roku. V České republice zůstávají mladí se svými rodiči průměrně do věku 26,7 roku.

Více daní, ale i sociálních výdajů

Kolik vybraly vlády v České republice na daních? Rostla, či klesala daňová zátěž občanů? Kolik z vybraných peněz vlády investovaly? Jaký objem hrubého domácího produktu byl a je přerozdělován? I na tyto otázky umí statistika odpovědět.

Praha už není nejstarším krajem

Na konci roku 2014 mělo Česko 10 538 275 obyvatel, z nichž 7,06 mil. bylo v produktivním věku 15–64 let, 1,60 mil. tvořily děti do 15 let a zbývajících 1,88 mil. čítaly osoby ve věku 65 a více let. V jednotlivých krajích se průměrný věk obyvatel vyvíjel odlišným tempem. Zajímavě se proměnila pozice kraje hlavní město Praha.

V Lucembursku to bez cizinců nejde

Velvyslanec České republiky v Lucembursku Petr Kubernát má za sebou bohatou diplomatickou minulost. Díky tomu dokáže z nadhledu zhodnotit, jak v této malé zemi funguje státní správa a jaké zde panují podmínky pro podnikání.

Proč dluh klesá i při deficitech

Vládní instituce může stejně jako domácnost krýt momentální nedostatek finančních prostředků čerpáním úspor či prodejem majetku. Mezi deficitem a dluhem tudíž nemusí být přímý vztah, jak koneckonců ukazuje vývoj v posledních obdobích.

Jak jsme stonali v roce 2014

Nejdelší průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti byla zaznamenána ve Zlínském kraji, nejkratší zůstává v Praze. Hlavní město si tak zachovává pozici kraje s nejkratší průměrnou délkou trvání pracovní neschopnosti.

Využívání systému národních účtů pro administrativní účely

Národní účty poskytují ucelený přehled o ekonomice země, který má širokou skupinu uživatelů. Kromě analytiků a akademické sféry jde i o uživatele z řad mezinárodních institucí, především orgány Evropské unie využívající vybrané ukazatele pro administrativní účely.

HDP 2014: Vyšší útraty domácností hlavně za zboží z dovozu

Že česká ekonomika loni ožila, není třeba opakovat. Čísla o struktuře HDP, meziročním a mezikvartálním růstu jeho složek či výkonnosti odvětví jsou už týdny známa. Co víme dál?

Na dluh mezi 41 a 60 % HDP doplatilo nejvíce zemí

„Smažme tedy veškerá klišé o tom, že když jsi pod šedesátkou HDP, jsi dobrý,“ tvrdí Aleš Michl v rozhovoru ve Statistice&My. Ekonom, analytik, novinář, poradce vlád, zkrátka člověk, který jde často proti proudu, by maastrichtská kritéria rád vyměnil za nová.

V ČSÚ přibývá vysokoškoláků

Český statistický úřad patří mezi instituce dlouhodobě personálně stabilizované. V loňském roce si udržel nízkou míru fluktuace a omladil věkovou strukturu svých vedoucích zaměstnanců. Podíl vysokoškoláků převýšil počet středoškolsky vzdělaných.

Odpovědi do druhého dne

Přestože počítačová gramotnost našich obyvatel roste, což se projevuje i v rostoucím využívání webu ČSÚ, uživatelé dat se bez přímé komunikace s pracovníky informačních služeb Úřadu neobejdou.

Tržby v dopravě rostly

Již pátým rokem rostly v Česku tržby v dopravě. Třetí rok v řadě překročily průměr EU28. V roce 2014 se meziročně zvýšily o 3,9 %.

Šetření v domácnostech

Český statistický úřad provádí několik výběrových šetření v domácnostech, přičemž většina z nich je dána evropskou legislativou, a jedná se tedy o povinně zjišťované statistické ukazatele. Přesto je účast v těchto šetřeních pro české domácnosti dobrovolná.

Tlak na transparentnost vládních financí roste

Hospodaření s veřejnými prostředky bude vždy centrem pozornosti, a to z různých důvodů.

Evropa šetří

Po dlouhých sedmi letech EU28 dosáhla cíle, který si sama určila – schodky rozpočtu pod limit maastrichtského kritéria.

Přehled událostí z ČSÚ

Notifikace bez výhrad. Specializované statistické studium pro absolventy vysokých škol. Vernisáž fotografií vítěze soutěže My & Statistika. Nová tisková mluvčí ČSÚ. Technická asistence pro kazašské statistiky. Podnikový výzkum v České republice. Setkání s plzeňským biskupem. Demografická konference: Dlouhověkost –úspěch lidstva.

Co lze vložit do spotřebního koše

Statistici používají termín spotřební koš. Jedná se o soubor zboží a služeb, na kterém se zjišťuje vývoj spotřebitelských cen. Koš obsahuje tzv. reprezentanty, které zastupují jednotlivé výdajové položky významně se podílející na spotřebních výdajích domácností

Máme se bát rostoucího počtu důchodců?

V poslední době se stále častěji píše o stárnutí obyvatelstva a někdy jsou s tím spojeny i další závěry, např. ten, že na důchody seniorů nebude mít v budoucnu kdo vydělávat.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Mezinárodní den statistiky: 20. října 2015. Zájem o nizozemský plyn poklesl. Struktura příčin smrti v Austrálii se měn. S doktorátem do ciziny.