Vydání 05/2020

Hospodaření vládních institucí skončilo v přebytku

Vládní instituce v ČR hospodařily od roku 2016 s přebytkem, který dosáhl maxima v roce 2017, kdy činil 76,7 mld. Kč. Relativní míra zadlužení klesala a na konci roku 2019 dosáhla 30,8 % HDP.

Nevedeme si špatně

Česká republika je čtvrtou nejméně zadluženou zemí EU. Vládní instituce v roce 2019 hospodařily s přebytkem, míra zadluženosti klesala a daňové zatížení je relativně nízké.

Domácnosti se zadlužují zejména kvůli bydlení

Celkové zadlužení domácností dlouhodobě roste. Hlavním účelem pořízení úvěru je bydlení, které ve skladbě dluhu zcela převažuje.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Český statistický úřad je stabilní a prestižní zaměstnavatel

Ředitelkou odboru personalistiky a mezd ČSÚ jste od září 2017. Co se za ty skoro tři roky v personální oblasti v úřadu změnilo? Hned po svém nástupu jsem se musela vypořádat s obtížnou situací v oddělení personalistiky. Byla zde poměrně vysoká fluktuace a mnoho neobsazených míst.

Data jsou základem pro dobré rozhodování

Se členem bankovní rady ČNB Alešem Michlem jsme hovořili nejen o využívání stávajících dat z ČSÚ, ale také o jejich možném vylepšení a rozšíření. Nevynechali jsme ani důsledky koronavirové pandemie.

Úspěšný rok v hromadném ubytování

Loňský rok byl pro podnikatele v ubytovacích službách velmi úspěšný. Návštěvnost pokračovala v růstu. Do ubytovacích zařízení v Česku přijelo nejvíce hostů v historii.

Růst cen energií i pokles výroby v parních elektrárnách

Loňský rok přinesl další útlum těžby uhlí i na něj navázané výroby elektřiny. V domácnostech dosáhla spotřeba elektřiny rekordu, u plynu ale pokračoval mírný pokles.

Využívání obnovitelných zdrojů energie roste

Evropské země usilují o zvýšení podílu spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Ne každé se to však daří stejně.

Úrokové sazby na dluhopisech v EU vzrostly

Neočekávaný hluboký propad evropských ekonomik v březnu přinesl i okamžité zvýšení úrokových sazeb na vládních dluhopisech s dlouhodobou splatností.

Nezaměstnanost se v březnu nezvyšovala

Přestože polovina měsíce byla výrazně zasažena opatřeními souvisejícími s koronavirovou nákazou, na míře nezaměstnanosti v Česku se to nijak výrazně neprojevilo. I v ostatních evropských zemích byla situace podobná. Důvodem je, mimo jiné, obecně nižší flexibilita trhu práce v Evropě. To je patrné zejména ve

Hrubý domácí produkt v Česku i EU se prudce propadl

Podle předběžného odhadu se HDP v Česku v 1. letošním čtvrtletí oproti 4. čtvrtletí 2019 reálně snížil o 3,6 %.

Od krize ke krizi

EU si do roku 2020 stanovila společné cíle týkající se zaměstnanosti. Míra zaměstnanosti mezi zeměmi severní a jižní Evropy je rozdílná. Na severu dosahuje vyšších hodnot.

Srovnání stotisícových měst

Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc. Šest největších měst Česka podle počtu obyvatel. Jaké mají postavení v různých oblastech? Jak moc se odlišují, a co mají naopak společného?

Od prvních voleb v Československu uběhlo sto let

Prvním zákonem, kterým se řídila volba do dolní komory zákonodárného orgánu nové republiky, byl „řád volení do poslanecké sněmovny“ ze dne 29. února 1920. Ten určil, že volby v roce 1920 budou probíhat na základě všeobecného rovného a přímého hlasovacího práva tajným hlasováním

Varování před podvodnými výzvami k uhrazení poplatku

Firmy a drobní podnikatelé jsou opětovně vystaveni podvodným zprávám.

Výběr událostí z ČSÚ

Český statistický úřad začal od května aktualizovat demografické údaje o počtu zemřelých v týdenním cyklu namísto dosud obvyklé čtvrtletní periody.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

V březnu se z Německa do Egypta ještě létalo Podle německého statistického úřadu se v březnu počet cestujících na hlavních německých letištích meziročně snížil o bezmála dvě třetiny. V březnu 2020 byla letecká doprava v důsledku pandemie nového typu koronaviru značně utlumena. Německá letiště využilo ke

Nejen Portugalsko bojuje proti cukru

Při příležitosti Světového dne obezity, který každoročně připadá na 4. března, vyzdvihla Světová zdravotnická organizace úspěch, k němuž má nakročeno Portugalsko v boji s dětskou obezitou. Hlavní zbraní bude takzvaná cukrová daň.