Vydání 05/2014

Maloobchod ovlivňují velké podniky

ilustrční foto

Velké maloobchodní podniky si vydobyly na trhu významnou pozici. To však neznamená, že nemusí čelit konkurenci malých flexibilnějších podniků a novým formám distribuce zboží.

Rekordní účet domácností za zdraví

ilustrační foto

V roce 2012 utratili Češi za své zdraví 43,63 mld. Kč, z toho za léky a prostředky zdravotnické techniky více než 22 mld. Kč. V budoucnu zaplatí ještě více, v EU28 patříme k zemím s nejnižší spoluúčastí pacientů na úhradách zdravotní péče.

Kvalita pracovních míst se zhoršuje

ilustrační foto

Počtům lidí bez práce se obecně věnuje velká pozornost. Přitom horším trendem než samotná nezaměstnanost je zhoršování kvality pracovních míst. Přestože se tento trend, tj. špatné pracovní podmínky a nízké mzdy, týká nás všech, příliš se o něm nemluví.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Singles tvoří již pětinu domácností jednotlivců

ilustrační foto

Žijí sami, je jim mezi 20 a 39 lety, jsou většinou svobodní, ekonomicky aktivní a mají vyšší úroveň vzdělání. Že jejich počet stále roste, potvrdily i výsledky posledního sčítání lidu.

Nadnárodní skupiny podniků jsou problémem

Koncem letošního dubna přijela na studijní návštěvu do Českého statistického úřadu ředitelka podnikové statistiky Eurostatu Maria-Helena Figueira. Při té příležitosti poskytla časopisu Statistika&My rozhovor.

Tržby v dopravě rostly především koncem roku

Růst tržeb v dopravě se v průběhu roku 2013 postupně zvyšoval. Nejvyššího meziročního růstu tržeb v běžných cenách, nejen ve 4. čtvrtletí, ale i za celý rok, dosáhla doprava v prosinci, což bylo ovlivněno nízkou základnou v předchozím roce.

Na výsledky eurovoleb si letos počkáme

Ve dnech 23. a 24. května 2014 se v České republice uskuteční v pořadí již třetí volby do Evropského parlamentu. Jejich výsledky se však voliči dozví až v neděli 25. května v pozdních večerních hodinách bez možnosti sledovat průběh sčítání on-line.

Cenu letos získal profesor Jan Seger

Historicky druhým nositelem Ceny předsedkyně ČSÚ a rektora VŠE se stal statistik, autor řady publikací, významný pedagog a akademický pracovník Jan Seger.

Za co u nás cizinci utrácejí?

Potraviny, nápoje, tabákové výrobky, oděvy a drogistické zboží. To vše nejčastěji nakupují nerezidenti při návštěvě České republiky. Za zboží v maloobchodním prodeji v roce 2012 utratili celkově téměř 40 mld. Kč.

Trh s banány se mění

Banány jsou důležitou součástí světového obchodu se zemědělskými komoditami. Z hlediska objemu finančních prostředků jim patří třetí místo za pšenicí a kávou.

Internetový prodej roste

V roce 2013 vlastnilo počítač a přístup k internetu 67 % domácností. Rozšíření informačních technologií se projevilo také v oblasti maloobchodu, kde se nakupování přes internet stalo novou formou prodeje, která se dynamicky rozvíjí.

Jaké jsou vědomosti a dovednosti dospělých

Na přelomu roku 2011 a 2012 se uskutečnil v České republice Mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností dospělých (PIAAC). Z jeho výsledků se dozvídáme nejen to, jak jsou na tom naši dospělí občané ve srovnání s občany v dalších vyspělých zemích, ale také, jak se změnily dovednosti dospělé populace v průběhu uplynulých čtrnácti let.

Výběrovým šetřením se nevyhneme

Jeho pohled na statistiku nejvíce ovlivnil profesor Jaroslav Hájek. „Znalosti, které jsem pod jeho vedením získával, byly neocenitelným přínosem pro mou další práci,“ říká Jiří Anděl, vysokoškolský profesor, který svou kariéru spojil s katedrou pravděpodobnosti a matematické statistiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Míra investic firem v EU níž

I přes dva roky trvající recesi je míra investic nefinančních podniků v České republice jedna z nejvyšších v Evropě.

Úskalí statistiky maloobchodu

Z hlediska podílu na tvorbě hrubého domácího produktu či na celkové zaměstnanosti nepatří maloobchod mezi ta největší a nejdůležitější odvětví. Jelikož však na jeho správném fungování závisí spokojenost spotřebitelů, tedy nás všech, patří informace o maloobchodě mezi obzvlášť vyhledávané údaje. Data o vývoji maloobchodních

Statistici se zaměří na zdraví obyvatel

Od poloviny června 2014 až do konce ledna 2015 tazatelé ČSÚ osloví zhruba deset tisíc obyvatel České republiky ve věku 15 a více let, zda se chtějí zúčastnit Evropského výběrového šetření o zdraví (European Health Interview Survey – EHIS).

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Evropská unie na vrcholu V roce 2011 se země EU28 podílely 18,6 % na tvorbě světového hrubého domácího produktu (podle parity kupní síly). Druhé místo patřilo Spojeným státům americkým s 17,1 %, třetí místo obsadila Čína s téměř 15% podílem. Tyto tři ekonomiky tak tvořily

Fluktuace v ČSÚ na historickém minimu

Odborný statistik potřebuje k získání erudice ve své práci v Českém statistickém úřadě i několik roků praxe. Tato skutečnost a také situace na trhu práce ovlivnila míru fluktuace na úřadě. V roce 2013 byla nejnižší od roku 2005.

Přehled událostí z Českého statistického úřadu

Revize dat cestovního ruchu Český statistický úřad aktualizoval Registr hromadných ubytovacích zařízení a revidoval data kapacit i návštěvnosti za roky 2012 a 2013. Učinil tak na základě výsledků projektu Ministerstva pro místní rozvoj Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu. Revidované údaje jsou k dispozici